آمپول جنتامایسین 40میلی گرم

آمپول جنتامایسین 40میلی گرم

Injection Gentamicin ( as sulfate ) : 40 mg/1ml ,

آمپول جنتامایسین 20 میلی گرم

آمپول جنتامایسین 20 میلی گرم

Injection Gentamicin ( as sulfate ) : 20 mg/2ml ,

آمپول آتروپین

آمپول آتروپین

Dosage Form:prefilled syringe for injection(as sulfate:0.5 mg/ml ) گروه درمانی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها

آمپول نئوستیگمین

 	 	آمپول نئوستیگمین

محلول تزریقی نئوستیگمین 0.5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

آمپول سایمتدین

آمپول سایمتدین

آمپول محتوی سایمتیدین 200 میلی گرم در 2 میلی لیتر

آمپول بتامتازون ال. آ

آمپول بتامتازون ال. آ

آمپول محتوی سوسپانسیون استریل (بتامتازون استات 3 میلی گرم + بتامتازون دی سدیم فسفات 3میلی گرم) در 1 میلی لیتر گروه درمانی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها

آمپول سیتی کولین

آمپول سیتی کولین

CITICOLINE ALBORZ DAROU 250MG/2ML AMP. گروه درمانی: Brain Stimulant محرک مغزی

سرنگ پریفیلد انوکسان 4000 ®

 	 	سرنگ پریفیلد انوکسان 4000 ®

Prefilled syringe for injection, Enoxaparin Sodium 4000 IU /0.4ml گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

آمپول کتورولاک

آمپول کتورولاک

گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

آمپول کلرفنیرآمین

آمپول کلرفنیرآمین

Dosage form: injection 10mg/1ml

آمپول رانیتیدین

آمپول رانیتیدین

Injection :Ranitidine (as HCl) 50mg/2ml

آمپول استامینوفن

آمپول استامینوفن

آمپول استامینوفن