کپسول ارسوداکسی کولیک اسید 300

کپسول ونولا – ایکس ال 75 ®

کپسول ونولا – ایکس ال 75 ®

کپسول ونلافاکسین 75 میلی گرمی گروه درمانی: ضد افسردگی

کپسول ارسودوکسی کولیک اسید250

کپسول ارسودوکسی کولیک اسید250

ارسودوکسی کولیک اسید کپسول 250 میلی گرم

کپسول مبورین 200

کپسول مبورین 200

گروه درمانی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی

کپسول ریواستیگمین

 	 	کپسول ریواستیگمین

گروه درمانی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها

کپسول ایتراکونازول

کپسول ایتراکونازول

کپسول ایتراکونازول 100 میلی گرم ضد قارچ گروه درمانی: Antifungals داروهای ضد قارچ

کپسول ونولا ایکس ال 37.5 ®

 	 	کپسول ونولا ایکس ال 37.5 ®

کپسول ونلافاکسین 37.5 میلی گرمی گروه درمانی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی

کپسول آلفن اس آر 100 ®

 	 	کپسول آلفن اس آر 100 ®

گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

کپسول مونوتیرال 50

کپسول مونوتیرال 50

کپسول مونوتیرال 50

کپسول امپرازول

کپسول امپرازول

Dosage Form:Capsule: 20 mg گروه درمانی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی

کپسول راکسال

کپسول راکسال

کپسول های راکسال البرزدارو حاوی استامینوفن325میلی گرم/کافئین 40 میلی گرم /ایبوپروفن 200 میلی گرم می باشد که به صورت کپسول های سفید- خاکستری در ورق های 10 تایی و جعبه های 30 عددی تهیه و عرضه می گردد. گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها