تندیس ملی بهره وری

تندیس ملی بهره وری

  • 1395/03/04

شرکت البرزدارو موفق گردید به عنوان برگزیده دریافت نشان ملی بهره وری در در سال 1390، تندیس این نشان را دریافت نماید.

ادامه
تندیس  چهره های کارآفرین صنعت کیفیت بهره وری

تندیس چهره های کارآفرین صنعت کیفیت بهره وری

  • 1395/03/04

شرکت البرزدارو موفق گردید به عنوان برگزیده دریافت نشان چهره های کارآفرین صنعت کیفیت بهره وری در گنگره چهره های کارآفرین صنعت کیفیت بهره وری در شهریور ماه 1390، تندیس این نشان را دریافت نماید.

ادامه
تندیس گرامیداشت روز صنعت و معدن

تندیس گرامیداشت روز صنعت و معدن

  • 1395/03/04

شرکت البرزدارو موفق گردید به عنوان برگزیده دریافت نشان گرامیداشت روز صنعت و معدن از وزارت صنایع و معادن ، تندیس این نشان را دریافت نماید.

ادامه
تندیس Iranian pharmaceutical sciences congress

تندیس Iranian pharmaceutical sciences congress

  • 1395/03/04

شرکت البرزدارو موفق گردید به عنوان برگزیده دریافت نشان تندیس Iranian pharmaceutical sciences congres در IPSC 2010 تندیس این نشان را دریافت نماید.

ادامه
تندیس نشان حامی سلامت (HPA)

تندیس نشان حامی سلامت (HPA)

  • 1395/03/04

شرکت البرزدارو موفق گردید به عنوان برگزیده دریافت نشان حامی سلامت (HPA)در اجلاس آیتک، تندیس این نشان را دریافت نماید.

ادامه
تندیس نشان مدیریت مدرن و شایسته

تندیس نشان مدیریت مدرن و شایسته

  • 1395/03/04

شرکت البرزدارو موفق گردید به عنوان برگزیده دریافت نشان مدیریت مدرن و شایسته در اجلاس اکوایت تندیس این نشان را دریافت نماید.

ادامه