ارکان جهت ساز

         چشم انداز شركت البرزدارو


         قرارگرفتن در بین سه شرکت برتر داروساز کشور و یکی  از شركتهای مطرح دارویی درخاورمیانه  با اتکا به اهداف ذیل :

                1 – کسب  بالاترین سهم بازار داروهای قلبی – عروقی کشور 

                2- رشد سودآوری  

                3- تولید  محصولات جدید

                4- رشد  سهم صادرات به فروش 

 


          مأموریت شركت البرزدارو

             شرکت البرزدارو ( سهامی عام ) در راستای تامین  و عرضه فرآورده های دارویی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای دارویی و ارتقای    سطح سلامت جامعه فعالیت می نماید .

ارزشهای سازمانی( منشور اخلاقی )  شركت البرزدارو

1.لحاظ کردن منافع کلیه ذینفعان از طریق انجام کارهای درست و اجرای درست کارها و صادق بودن در تصمیم گیری ،اجرا و کنترل


2.صیانت از کرامت انسانی با توجه به ارزشهای ملی و مذهبی


3.افزایش بهبود کیفیت محصولات شرکت و افزایش بهره وری در سازمان


4.داشتن اهداف سازمانی مطلوب و تعیین عملکرد فردی و گروهی


5.کارگروهی مطلوب و داشتن همدلی در انجام امور مربوط به سازمان


6.احترام گذاشتن به شخصیت و کار یکدیگر و حمایت عاطفی از همکاران


7.داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و تلاش و سخت کوشی


8.داشتن انگیزه کاری همراه با ترقی و رقابت سالم در کار


9.یادگیری از دیگران و آموزش دانش و تجربه خود به دیگران


10.داشتن روحیه پاسخ دهی درباره اقدامات انجام شده بصورت واضح