آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه(از 680 به 930 میلیارد ریال)

برای مشاهده آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 250 میلیارد ریالی شرکت اینجا ار کلیک نمایید.