ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

ماموریت:

ارزش آفرینی برای ذی نفعان کلیدی و کمک به توسعه پایدار از طریق ارتقای سلامت عمومی با عرضه و توسعه محصولات، فرآورده ها و مواد اولیه دارویی انسانی با کیفیت، ضمن بهره گیری از سرمایه های انسانی و فناوری های دانش محور در بازارهای داخلی و خارجی

 

چشم انداز:

تحقق باور ذی نفعان به ایجاد شرکتی متعالی و جهان تراز در صنعت داروسازی و فرآورده های مرتبط، تا افق 1404 با نگرش چابک، هوشمند و پایدار

 

ارزش محوری:

  • چابکی در عمل و فرایند
  • خلاقیت در طراحی محصولات و خدمات
  • سرآمدی در کیفیت فرایندها و محصولات
  • هوشمندی در تصمیم گیری ها
  • بهره وری در منابع
  • توجه به دانش محوری
  • توسعه ارتباط موثر با محوریت کرامت انسانی