آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی

مدیرعامل و عضو هیت مدیره

 • شرکت سبحان دارو
 • سمت: مدیرعامل و عضو هیت مدیره 
 • نماینده: علی مرتضوی تبریزی
 • مدت ماموریت
 • شروع : 1398/03/11
 • خاتمه:1400/03/11
 • توضیحات: موظف
 • سوابق: معاون دارویی شرکت پخش البرز, مدیرفروش و بازرگانی و بازاریابی شرکت ایران دارو, مدیر فروش- بازرگانی و برنامه ریزی شرکت سها
 • تاریخ تولد: 1356
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد
 • تعداد سهام عضو حقوقی: 38720