•   
  •   
آتروپين
Dosage Form:prefilled syringe for injection(as sulfate:0.5 mg/ml )
گروه درماني:
موارد مصرف
اتروپين در درمان اسپاسم پيلور، اسپاسم مجراي گوارشي، همراه با مرفين در درمان اختلالهاي اسپاسمي مجاري صفراوي، در قولنج كليه، در درمان قاعدگي دردناك و شب ادراري، براي كاهش تنوس عضلات روده بهنگام عكسبرداري، براي كاهش ترشحات بزاق و ترشحات دستگاه تنفسي پيش از بيهوشي، براي جلوگيري از براديكاري و ايست سينوسي و كمي فشار خون ناشي از سوكسينيل كولين، به عنوان پادزهر در درمان مسموميت با مهار كننده هاي كولين استراز از جمله سموم آرگانو فسفره، همراه نئوستيگمين يا پيريدوستيگمين در رفع آثار مسددهاي عصبي ـ عضلاني و در بيماري پاركينسون مصرف مي شود
مكانيسم اثر
اين دارو اثر استيل كولين بر گيرنده هاي موسكاريني را مهار مي كند و بنابراين مي تواند روي عضلات صاف، گيرنده هاي پس عقده اي ميوكارد، گره سينوسي و دهليزي و دهليزي ـ بطني، غدد مترشحه برون ريز، حركت دستگاه گوارش و تنوس ميزناي و مثانه تاثير بگذارد. با همين مكانيسم به عنوان پادزهر به کار مي رود. اثر ضد سرگيجه حقيقي و پاركينسون آن نيز بدليل همين اثر در مغز مي باشد. در مجموع، مقادير كم آتروپين موجب مهار ترشحات بزاق و برونش و تعريق مي شود در حالي كه تجمع دارو موجب گشاد شدن مردمك ها و افزايش سرعت ضربانات قلب مي گردد.
هشدارها
-نوزادان و كودكان به عوارضي سمي آتروپين حساسترند. واكنش هاي پارادوكسال در اين بيماران در مقادير مصرف بالا ممكن است مشاهده شود
2- به دليل كاهش عرق، دماي بدن افزايش مي يابد
3- احتمال بروز هيجان و تحريك پذيري در سالخوردگان با مقادير درماني وجود دارد. همچنين احتمال نارسائي حافظه يي در اين بيماران وجود دارد.
4- در آريتمي قلبي، نارسايي احتقاني قلب، فقدان تنوس دستگاه گوارش، احتباس ادرار، بزرگ شدن پروستات، كوليت اولسراتيو، بارداري و شيردهي و گلوكوم با احتياط مصرف گردد.
فارماكوكينتيك
آتروپين براحتي از دستگاه گوارش جذب مي گردد و در کبد متابوليسم آنزيمي مي شود اين دارو در تمام بدن انتشار مي يابد و براحتي از سد خوني ـ مغزي عبور مي كند. طول مدت اثر آن بسيار كوتاه است و 50ـ30 درصد دارو از راه كليه ها دفع مي گردد. نيمه عمر حذف آتروپين از بدن 5/2 ساعت مي باشد.
موارد منع مصرف
اين دارو در گلوكوم با زاويه بسته نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي
از عوارض شايع اين دارو مي توان از يبوست، خشكي دهان، بيني، گلو يا پوست و اشكال در بلع، گشاد شدن مردمك ها، دوبيني، براديكاري و سپس تاكيكاردي و كاهش تعريق نام برد
تداخل هاي دارويي
مصرف همزمان اين دارو با گلوكوكورتيكوئيدها و هالوپريدول مي تواند فشار داخل چشم را افزايش دهد. در صورت مصرف همزمان با داروهاي آنتي هيستامين و ساير داروهاي ضد موسكاريني، ديسوپيراميد، فنوتيازين ها و داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي اثرات آنتي موسكاريني تشديد مي شود. در صورت مصرف همزمان با داروهاي ضد مياستني سبب كاهش هر چه بيشتر تحرك روده مي شود.
نكات قابل توصيه
-پس از مصرف دارو از رفتن در محيط هاي گرم و از پرداختن به فعاليت بدني شديد خودداري گردد.
2- احتمال ايجاد اختلال ديد يا حساسيت به نور وجود دارد.
3-احتمال بروز خشكي دهان، بيني يا گلو وجود دارد.
4-تزريق وريدي آتروپين بايد به آهستگي صورت گيرد.
مقدار مصرف
بزرگسالان: به عنوان ضد موسكاريني، مقدار 6/0 ـ 4/0 ميلي گرم هر 6-ـ4 ساعت به صورت عضلاني، وريدي يا زير جلدي تزريق مي گردد. به عنوان ضد آريتمي 1ـ4/0 ميلي گرم هر 2ـ1 ساعت، حداكثر تا 2 ميلي گرم، تزريق مي شود. براي جلوگيري از ترشح بيش از حد بزاق مقدار 6/0ـ 2/0 ميلي گرم هر 1ـ5/0 ساعت قبل از اعمال جراحي، 2/1ـ 6/0 ميلي گرم به طور همزمان با تزريق 2ـ5/0 ميلي گرم نئوستيگمين به صورت وريدي و در مسموميت كورار براي مهار كننده هاي كولين استراز مقدار 4ـ2 ميلي گرم تزريق وريدي مي گردد. سپس مقدار 2 ميلي گرم هر 30ـ20 دقيقه تا زمان برطرف شدن علايم موسكاريني و يا بروز علايم مسموميت با آتروپين تزريق مي گردد.
كودكان: مقدار 0/1 mg/kg (حداكثر 4/0 ميلي گرم ) هر 6ـ4 ساعت به عنوان ضد آريتمي مقدار 0/03mg/kg ـ 01/0 تزريق وريدي مي شود. براي جلوگيري از ترشح بيـش از حــد بزاق و ترشحات مجاري تنفسي پيش از حد بزاق و ترشحات مجاري تنفسي پيش از بيهوشي در كودكان با وزن تا 3 كيلوگرم بين 6/0 ـ 1/0 ميلي گرم استفاده مي شود. به عنوان پادزهر مهاركننده هاي كولين استراز مقدار اوليه 1 ميلي گرم تزريق وريدي يا عضلاني مي شود و سپس مقادير 1- 5/0 ميلي گرم هر 30ـ20 دقيقه تزريق مي شود
آخرين اطلاعات بورس