•   
  •   
آمپول فوروزمايد 20 ميلي گرم
محلول تزريقي فورزمايد 20 ميلي گرم در 2 ميلي ليتر
گروه درماني:
موارد مصرف
فوروزمايد در درمان خيز ( همراه با نارسايي احتقاني قلب ، سيروز کبدي و بيماري کليوي ) و کم ادراري ناشي از نارسايي کليوي و زيادي خفيف تا متوسط فشارخون و به عنوان داروي کمکي در درمان بحران زيادي فشارخون مصرف مي شود .
مكانيسم اثر
هشدارها
۱ - اين دارو در موارد بي ادراري و عيب کار کليه بايد با احتياط فراوان مصرف شود .

۲ - اين دارو ممکن است سبب بروز کمي پتاسيم و سديم خون شود .

۳ - بيماران سالخورده ممکن است به اثرات اين دارو بر روي فشار خون و الکتروليت ها حساستر بوده و در معرض خطر بروز کلاپس گردش خون و حملات ترومبو آمبولي باشند .
فارماكوكينتيك
تقريباً ۷۰-۶۰ درصد فوروزمايد پس از مصرف خوراکي جذب مي شود . غذا ممکن است سرعت جذب را بدون تغيير اثر مدري ، کم کند . پيوند فوروزمايد به پروتئين بسيار زياد است . نيمه عمر دارو ۱-۵/۰ ساعت است . متابوليسم دارو کبدي است . اثر دارو از راه خوراکي پس از ۶۰-۲۰ دقيقه و از را تزريق وريدي پس از ۵ دقيقه شروع مي شود . زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر مدر دارو ، از راه خوراکي ۲ - ۱ ساعت و از راه وريدي طي ۳۰ دقيقه است . اوج اثر کاهنده فشار خون اين دارو تا چند روز پس از شروع دوره درمان ظاهر نمي شود . طول اثر دارو از راه خوراکي ۸ - ۶ ساعت و از راه وريدي ۲ ساعت است . ۸۸ درصد فوروزمايد از راه کليه و ۱۲ درصد از راه صفرا و مدفوع دفع مي شود .
موارد منع مصرف
عوارض جانبي
کمي سديم خون ، کمي پتاسيم خون و کمي منيزيم خون ، آلکالوز ناشي از کمي کلرور خون ، افزايش دفع کلسيم ، کاهش فشار خون ، تهوع ، اختلالات گوارشي ، افزايش اوره خون و نقرس ، افزايش موقت غلظت کلسترول و تري گليسيريد پلاسما با مصرف اين دارو گزارش شده است .
تداخل هاي دارويي
مصرف همزمان ليتيم با فوروزمايد ممکن است موجب بروز مسموميت ناشي از ليتيم شود . اثرات ضد انعقادي داروهاي ضد انعقاد در صورت مصرف همزمان با فروزمايد ممکن است افزايش يابد .
نكات قابل توصيه
۱ - مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد .

۲ - اين دارو افزايش فشار خون را درمان نمي کند ، بلکه آنرا کنترل مي نمايد . از اينرو مصرف اين دارو ممکن است تا آخر عمر ضروري باشد .

۳ - درطول مصرف اين دارو احتمال بروز کمي پتاسيم خون وجود دارد ، از اينرو مصرف اين دارو ممکن است مصرف مکمل هاي پتاسيم ضروري باشد .

۴ - در هنگام ايستادن به مدت طولاني، انجام فعاليت جسماني يا در هواي گرم ، به علت اثر کاهنده فشار خون در حالت ايستاده ، بايد احتياط شود .

۵ - به عنوان پايين آورنده فسار خون از مصرف ساير داروها بخصوص داروهاي مقلد سمپاتيک که نياز به نسخه پزسک ندارند بايد خودداري شود .

۶ - اگر برنامه مصرف دارو يکبار در روز باشد ، به منظور جلوگيري از تکرر ادرار در طول شب اين دارو بايد صبح مصرف شود .

۷ - اگر فوروزمايد به رژيم درماني فشارخون اضافه شود ، به منظور جلوگيري از افت شديد آن ، کاهش مقدار مصرف ساير داروهاي کاهنده فشارخون ممکن است ضروري باشد .

۸ - اگر کم ادراري با حداکثر مصرف اين دارو به مدت ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد ، توصيه مي شود مصرف دارو قطع شود .

۹ - احتمال بروز حساسيت به نور با مصرف فروزمايد وجود دارد . از تماس بيش از حد با نور خورشيد بايد خودداري کرد .

۱۰ - درصورت فراموش شدن يک نوبت مصرف دارو ، به محض به يادآوردن ، آن نوبت باد مصرف گردد ، مگر اينکه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باد . دراينصورت ، مقدار مصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد .
مقدار مصرف
مقدار مصرف ( خوراکي ) :

بزرگسالان : در درمان بي ادراري ابتدا ۸۰-۲۰ ميلي گرم بصورت مقدار واحد مصرف مي شود که سپس هر ۸ - ۶ ساعت مقدار ۴۰-۲۰ ميلي گرم به مقدار مصرف اضافه مي شود تا پاسخ مطلوب حاصل شود . مقدار نگهدارنده اين دارو به صورت مقدار واحد يا در ۳ - ۲ مقدار منقسم يک روز درميان يا ۴ - ۲ روز متوالي ، يکبار در هفته تجويز مي شود . به عنوان کاهنده فشار خون ، ابتدا ۴۰ ميلي گرم ۲ بار در روز و سپس مقدار مصرف براساس پاسخ بيمار تنظيم مي شود . بيشينه مقدار مصرف تا ۶۰۰ ميلي گرم در روز است .

کودکان : ابتدا ۲ mg/kg به صورت مقدار واحد مصرف مي شود و سپس هر ۸ - ۶ ساعت ۲ - ۱ mg/kg به آن افزوده مي شود .

مقدار مصرف ( تزريقي ) :

بزرگسالان : ابتدا ۴۰ - ۲۰ ميلي گرم بصورت مقدار واحد تزريق عضلاني يا وريدي مي شود و سپس هر ۲ ساعت تا حصول پاسخ کافي ، مقدار ۲۰ ميلي گرم افزوده مي شود . مقدار نگهدارنده براساس اندازه گيري غلظت سرمي تعيين ميشود ( ۱ يا دو بار در روز ) . در خيز حاد ريوي ( بدون بحران زيادي فشار خون ) به عنوان مقدار شروع ۴۰ ميلي گرم تزريق وريدي مي شود و درصورت عدم پاسخ کافي مجدداً پس از يکساعت ۸۰ ميلي گرم تزريق مي شود .به عنوان کاهنده فشار خون در بحران زيادي فشارخون در بزرگسالاني که کليه سالم دارند ، مقدار ۸۰ - ۴۰ ميلي گرم و در بحران زيادي فشارخون همراه با خيز ريوي يا نارسايي حاد کليوي ، مقدار ۲۰۰-۱۰۰ ميلي گرم به صورت وريدي تزريق مي شود .

کودکان : ابتدا ۱mg/kg به صورت مقدار واحد تزريق عضلاني يا وريدي مي شود و هر ۲ ساعت ۱ mg/kg به مقدار افزوده مي شود تا پاسخ مناسب حاصل شود .
آخرين اطلاعات بورس