•   
  •   
شربت لاکتولوز
Dosage Form: Syrup: 10g / 15 ml
گروه درماني:
موارد مصرف
لاكتولوز به عنوان ملين هيپراسموتيك دفع مدفوع را آسان مي‏كند. اين دارو براي كاهش آمونياك خون نيز مصرف مي‏شود.
مكانيسم اثر
لاكتولوز در روده توسط باكتري‏هاي طبيعي روده به اسيد لاكتيك، اسيد فرميك و اسيد استيك تبديل مي‏شود و فشار هيپراسموتيك ايجاد مي‎كند. اين عمل باعث جذب آب و افزايش حجم محتواي روده و در نتيجه افزايش حركات پريستالتيك روده مي‏شود.
هشدارها
۱-ظرفيت خنثي سازي اسيد اين فرآورده کم مي باشد.
۲-مصرف مکرروزيادبه عنوان ضداسيدباعث بروزاثرات مسهلي اين دارومي گردد.
۳-به دليل اثراسموتيک اين دارووجذب آب ازخون ،بايدهمراه بايک ليوان آب مصرف گردد.
۴-درکودکان بااحتياط مصرف گردد.زيرااحتمال افزايش منيزيم خون وجوددارد.
فارماكوكينتيك
زمان شروع اثر اين دارو در حدود 48-24 ساعت مي‏باشد (دارو جذب سيستميك نمي‏شود.)
موارد منع مصرف
اين دارو در صورت وجود، آپانديسيت يا نشانه‏هاي آن، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، انسداد روده و نيز در زيادي گالاكتوز خون نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي
عوارض جانبي لاكتولوز كم و شامل كرامپ، اسهال، ايجاد گاز و افزايش تشنگي مي‏باشد
تداخل هاي دارويي
مصرف طولاني مدت آن ممكن است به دليل افزايش دفع باعث افزايش دفع املاح پتاسيم گرديده و اثر مدرهاي نگهدارنده پتاسيم را كاهش دهد.
نكات قابل توصيه
براي بهبود طعم لاكتولوز بهتر است آن را با شير يا آب ميوه مصرف نمايند.
2- در صورت وجود علائم آپانديسيت و تا دو ساعت بعد از مصرف ساير داروها، از مصرف لاكتولوز خودداري شود.
3- استفاده طولاني مدت از اين دارو مي‎تواند منجر به وابستگي به اين دارو گردد. به طور كلي از مصرف ملين‎ها به مدت بيش از يك هفته (بدون مشورت پزشك) بايد خودداري كرد.
مقدار مصرف
در بزرگسالان به عنوان ملين، 20-10 g/dayمصرف مي‏شود كه در صورت نياز، اين مقدار تا 40g/day افزايش داده مي‏شود. به عنوان كاهنده آمونياك خون g/day 30-20 مصرف مي‎شود. مقدار مصرف را مي‎توان هر روز يا يك روز در ميان براي ايجاد 3-2 بار اجابت مزاج در روز تنظيم نمود. مقدار مصرف لاكتولوز (به صورت شربت) در كودكان 5-5/2 سال g/day 6 و در كودكان 12-6 سال10-5 g/dayو 6-12 سال 20-10 g/dayمصرف شود.
آخرين اطلاعات بورس