•   
  •   
قرص لوزن 25
Dosage form:F.C Tab 25mg
گروه درماني:
موارد مصرف
HTN ،CHF ، MI ، نفروپاتي ديابتيك ودرمان هايپرتانسيون مزيت اين دارو نسبت به بقيه داروهاي اين گروه عدم ايجاد سرفه است
مكانيسم اثر
هشدارها
تنگي سرخرگ كليوي ، نارسايي كبدي و كليوي - نارسايي كبدي ، نارسايي كليوي ، تنگي شريان كليوي ، درحضور volume depletion
فارماكوكينتيك
موارد منع مصرف
بارداري ، شيردهي ، حساسيت به لوزارتان
عوارض جانبي
سرگيجه ، بي خوابي ، احتقان بيني ، بيماري سينوسي، اسهال ، افزايش آنزيم هاي كبدي ، افزايش BUNوCrوكاهشHCT ،درد پشت ، ساق پا،رامپ عضلاني ، سرفه. اسهال ، هيپوتانسيون وضعيتي وابسته به دوز ، سرگيجه ، هايپركالمي ، اختلال عملكرد كليه ، ميگرن ، دردعضلاني ، بندرت ، راش ، افزايش آلانين آمينوترانسفرها
تداخل هاي دارويي
آنتاگونيست گيرندة آنژيوتانسين II.ديورتيكهاي نگهدارنده پتاسيم ، املاح پتاسيم ، هپارين ، سيكلوسپورين ، اپوئتين ، ليتيم ، بتابلوكرها ، نيتراتها ، استروژن و پروژسترون ، داروهاي ضد افسردگي ، كلرپرومازين ، داروهاي ضد اضطراب ، لوودوپا
نكات قابل توصيه
-كنترل غلظت پتاسيم سرم بخصوص در بيماران مسن و بيماران دچار نارسايي كليوي توصيه مي شود.و كاهش دوز دارو در نارسايي كبدي توصيه مي شود
مقدار مصرف
25-50mg/day
آخرين اطلاعات بورس