•   
  •   
کپسول امپرازول
Dosage Form:Capsule: 20 mg
گروه درماني:
Gastrointestinal Drugs

داروهاي گوارشي
موارد مصرف
امپرازول در درمان زخم‏هاي خوش خيم معده و دوازدهه، زخم‏هاي وابسته به هليكوباكتري پيلوري، سندروم زولينجر- اليسون، كاهش اسيد معده در جراحي و پيشگيري كوتاه مدت بازگشت محتويات معده به مري و درمان بيماري به كار برده مي‏شود.
مكانيسم اثر
اين دارو با مهار پمپ K+/H+/ATPase باعث مهار توليد اسيد در معده مي‏گردد.
هشدارها
اين دارو بايد در بيماران مبتلا يا داراي سابقه ابتلاي به بيماري مزمن كبدي، با احتياط مصرف گردد.
فارماكوكينتيك
جذب دارو سريع است و دارو با كاهش اسيد معده به جذب خود كمك مي‏كند. متابوليسم آن كبدي است و از راه كليه دفع مي‏گردد. نيمه عمر آن بين 1-5/0 ساعت مي‏باشد.
موارد منع مصرف
عوارض جانبي
از عوارض شايع اين دارو مي‏توان سر درد، اسهال، بثورات جلدي، كهير و سرگيجه را نام برد.
تداخل هاي دارويي
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد انعقاد خوراكي مانند وارفارين باعث افزايش اثر وارفارين مي‏گردد. مصرف همزمان اين دارو با ديازپام و داروهاي ضد صرع مثل فني‏توئين باعث افزايش اثر آن مي‏گردد.
نكات قابل توصيه
1-در صورت بروز سوءهاضمه، اسهال و كهير طي درمان، به پزشك مراجعه شود.

2- در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف اين دارو بايد خودداري گردد. 3- كپسول داروبايد بلافاصله قبل از غذا و ترجيحاً در صبح مصرف شود.
مقدار مصرف
در ناراحتي ها و زخم‏هاي خوش‎خيم معده و دوازدهه مقدار20 mg/day به مدت 8- 4 هفته مصرف مي‏شود. در موارد شديد مي‏توان مقدار مصرف را به40 mg/day افزايش داد. در صورت نياز مقدار نگهدارنده20 mg/day مصرف مي‏شود. در زخم‏هاي گوارشي همراه با هليكوباكتر پيلوري مقدار مصرف فوق همزمان با آنتي‏بيوتيك مناسب مصرف مي‏گردد. در سندرم زولينجر- اليسون با مقدار اوليه 60mg/day شروع مي‏شود. مقدار معمول در چنين مواردي بسته به نياز بيمار بين 120- 20 mg/dayمي‏باشد. براي كاهش اسيد معده پيش از جراحي ابتدا 60 ميلي گرم در عصر روز قبل از جراحي مصرف مي‏گردد و 6-2 ساعت قبل از جراحي 40 ميلي گرم و ديگر مصرف مي‏شود. در بازگشت محتويات معده به مري20 mg/day روزانه به مدت 8-4 هفته كه در صورت نياز تا 40 ميلي‎گرم قابل افزايش است، مصرف مي‏شود. كودكان: مصرف اين دارو در كودكان توصيه نمي‏شود
آخرين اطلاعات بورس