fa

مدیران

آقای الیاس کهزادی

مدیر عامل

آقای الیاس کهزادی

kohzadi_e@alborzdarouco.com
آقای سید جلال موسوی

معاون مالی اقتصادی

آقای سید جلال موسوی

mosavi_j@alborzdarouco.com
آقای دکتر پیروز کارگر

مسئول فنی

آقای دکتر پیروز کارگر

kargar_p@alborzdarouco.com
آقای احسان ابراهیم حبیبی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

آقای احسان ابراهیم حبیبی

habibi_e@alborzdarouco.com

آقای دکتر پیروز کارگر

سرپرست آزمایشگاه های کنترل کیفیت

آقای دکتر پیروز کارگر

kargar_p@alborzdarouco.com kargar_p@alborzdarouco.com
آقای دکتر سیروس میرزایی

مدیر تولید مایعات

آقای دکتر سیروس میرزایی

mirzaei_s@alborzdarouco.com mirzaei_s@alborzdarouco.com
آقای مهندس پیمان ملکی

مدیر پروژه های عمرانی

آقای مهندس پیمان ملکی

maleki_p@alborzdarouco.com maleki_p@alborzdarouco.com
آقای مهندس مهرداد نوروزلو

مدیر حسابرسی

آقای مهندس مهرداد نوروزلو

norouzlou_m@alborzdarouco.com norouzlou_m@alborzdarouco.com
آقای سید امین حسینی

مدیر مالی

آقای سید امین حسینی

hosseini_a@alborzdarouco.com hosseini_a@alborzdarouco.com
آقای مهندس مهدی نصیر لو

مدیر فنی

آقای مهندس مهدی نصیر لو

nasirlou_m@alborzdarouco.com nasirlou_m@alborzdarouco.com
آقای مهندس علی شمسی

مدیر انفورماتیک

آقای مهندس علی شمسی

shamsi_a@alborzdarouco.com shamsi_a@alborzdarouco.com
آقای مهندس محمد رشادتیان

مدیر حراست

آقای مهندس محمد رشادتیان

Reshadatian_M@alborzdarouco.com Reshadatian_M@alborzdarouco.com
خانم مهندس منیژه شاه حسینی فارسی

سرپرست فروش

خانم مهندس منیژه شاه حسینی فارسی

خانم دکتر زهرا خلیلی

مدیر تولید فرآورده‌های تزریقی

خانم دکتر زهرا خلیلی

khalili_z@alborzdarouco.com khalili_z@alborzdarouco.com
خانم مهندس سمیه قربانی

مدیر سفارشات و خرید ها

خانم مهندس سمیه قربانی

ghorbani_s@alborzdarouco.com ghorbani_s@alborzdarouco.com
آقای مهندس حسین کبیری

سرپرست برنامه ریزی و انبار ها

آقای مهندس حسین کبیری

kabiri_h@alborzdarouco.com kabiri_h@alborzdarouco.com
آقای مهندس مجید ملک پور

سرپرست سیستم هاو روش ها

آقای مهندس مجید ملک پور

malekpour_m@alborzdarouco.com malekpour_m@alborzdarouco.com
خانم دکترالمیرا باروتی ها

مدیر تحقیق، توسعه و فرمولاسیون

خانم دکترالمیرا باروتی ها

baroutiha_e@alborzdarouco.com baroutiha_e@alborzdarouco.com
آقای دکتر رضا تیموری

سرپرست تولید جامدات

آقای دکتر رضا تیموری

teymori_r@alborzdarouco.com teymori_r@alborzdarouco.com